Prevodilačka agencija - Novi Beograd - Srbija
I.P.M. PREVODI
PRIKAŽI VIŠE

Prevodilačke usluge za pravna i fizička lica

Prevodilačka agencija - Sudski tumači

“Translation is that which transforms everything so that nothing changes.” ― Günter Grass

Prevodi sa overom sudskog prevodioca

Dokumentacija za koju je najčešće potrebna overa sudskog tumača obuhvata lična dokumenta, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, dokumentacija za vizu, rešenje o penziji, potvrda o zaposlenju, izvod iz banke, dokumentacija o stečenom obrazovanju, prepis ocena, potvrda o nekažnjavanju, potvrda o prebivalištu, diploma, sertifikat, uverenje, saglasnost, ugovori, građevinska dokumentacija, fakture, finansijski izveštaji, poreski bilansi, izveštaji o bonitetu, preporuke, reference, obrasci, lekarski izveštaji, medicinska dokumentacija.

Prevodi bez overe sudskog prevodioca

Najčešći prevodi koji se rade bez overe sudskog tumača su prevodi knjiga, naučnih radova, seminarskih radova, tehničkih uputstava, konkursne dokumentacije, internih aktova preduzeća, bezbednosnih listova, procedura, komunikacije sa matičnim društvima u inostranstvu, dokumentacije o kliničkim ispitivanjima, planova studija, sažetaka protokola, uputstava za upotrebu medicinskih sredstava, informisanih pristanaka, informacija za pacijente, uputstava za lek.

Apostil i legalizacija prevoda i dokumentacije

Pomoć i podrška u vezi sa pravim koracima ka legalizaciji i pripremi dokumentacije za inostranstvo. Klijentima koji kod nas prevode dokumentaciju, kao sastavni deo usluge pomažemo savetima i obezbeđenjem tačnih informacija, kako bi što brže i jednostavnije završili proces legalizacije. Uslugu odlaska u ministarstva i sudove radi legalizacije dokumentacije možemo pružiti i nezavisno od prevoda.

PREVOĐENJE

Detaljnije informacije o uslugama koje pružamo

Saradnja sa inostranim prevodilačkim agencijama
Saradnja sa agencijama
Saradnja sa inostranim prevodilačkim agencijama
Saradnja sa klijentima
Saradnja sa klijentima
Usluge koje pružamo fizičkim i pravnim licima
Zašto da izaberete nas
Zašto mi?
Zašto da izaberete nas
Prevodioci i sudski tumači
Prevodioci
Prevodioci i sudski tumači
Jezičke kombinacije
Jezičke kombinacije
Koje jezike prevodimo
Opšti uslovi
Opšti uslovi
Opšti uslovi za fizička i pravna lica

O nama

Od osnivanja do jedne od vodećih prevodilačkih agencija

Reference

Poverenje su nam ukazale renomirane domaće i strane kompanije iz različitih privrednih delatnosti

Prevođenje za farmaceutske kompanije

Farmaceutska industrija

Tokom 9 godina rada i dobre sveobuhvatne saradnje sa klijentima iz farmaceutske industrije, specijalizovali smo se za prevođenje dokumentacije koja je jedan od ključnih elemenata poslovanja ovih kompanija. Svakodnevno prevodimo veliki broj dokumenata za CRO, sponzore kliničkih ispitivanja, naučna istraživanja......

Prevođenje dokumenata privrednih društava

Privredna društva

Usled povećanih poslovnih aktivnosti sa međunarodnim kompanijama, uz sve preporuke saradnika i klijenata, naša baza se vremenom značajno proširila. Partnerski odnos smo gradili dugoročno, vodeći računa da naši prevodi budu precizni i u dogovorenim rokovima. Trudimo se da našim klijentima ne budemo samo pružalac usluga, već partnerska firma koja će im pomoći da zajedno ostvarimo što više poslovnih uspeha.

Prevođenje za finansijske institucije

Finansijske institucije

Potrebu za našim uslugama je pokazao značajan broj finansijskih institucija. U potpunosti smo spremni da odgovorimo na sve zahteve u vezi kvalitetnih i preciznih prevoda koji su neophodni za svakodnevno funkcionisanje banaka, osiguravajućih društava, kompanija za naplatu potraživanja i drugih finansijskih institucija.

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, bili smo u mogućnosti da prevodimo dokumentaciju za mnogobrojne kompanije i organizacije koje pripadaju različitim delatnostima. Naši stalni klijenti su nam veoma zahvalni za naše odlične prevode, jasnu komunikaciju i pravovremenu uslugu.

EKO
Raiffeisen bank
S&T
Montavar
Alcon
McCann
HT
Adrenalin

Kontaktirajte nas

Naše radno vreme je svakog radnog dana od 09:00 do 16:00.

Adresa: YBC - Bulevar Mihaila Pupina 10ž, VP lokal br.4; 11070 Beograd; Republika Srbija; PIB: 107481027; Matični broj: 62772549; Delatnost: Prevođenje i usluge tumača; Šifra delatnosti: 7430

Pošaljite nam e-mail: ipmprevodi@gmail.com

Tel: + 381 (0) 11 214 53 70; Mob: + 381 (0) 63 757 88 22